Huiskamersessie 2 juni: Investeren in motiveren
Geplaatst op 25 april 2023

Huiskamersessie 2 juni: Investeren in motiveren

Bij Studio Verbinding geloven we dat de weg naar grotere fietsparticipatie in meer aandacht voor motivatie en gedrag ligt. Hoe krijgen we nieuwe gebruikers naar aangelegde infrastructuur en wie zijn dat? Hier hebben we het o.a. over tijdens onze kennissessie op vrijdag 2 juni.
Nederland is wat fietsparticipatie betreft wereldkampioen, maar tegelijkertijd zijn er in Nederland 100.000 kinderen die nooit fietsen en 3,5 miljoen volwassenen die nooit de fiets pakken. Mensen die niet fietsen zijn vaak mensen zonder werk en die minder participeren in de samenleving, volgens recent onderzoek van het Minsterie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hier klinkt ook de waarschuwing van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over groeiende kansenongelijkheid in door. Naast vermogen, inkomen en opleidingsniveau is volgens het SCP ook het persoonlijk kapitaal belangrijk; 'je sociale netwerk, waar je bij past en wie je bent'. Juist de fiets kan hier een belangrijke rol bij spelen.

Sociale invloeden, attitude en eigen effectiviteit zijn naar de Theory of Planned Behaviour bepalend voor motivatie. Bij de onderzoeken van het Ministerie van Infrastuur en Waterstaat en het SCP is te zien dat deze pijlers voor veel mensen onder druk staan, reden dus waarom de fiets niet in beeld is als vorm van mobiliteit. Beleidsmakers denken misschien dat een mooi doorfietspad een motivatie is om te gaan fietsen, maar vanuit motivatie gezien is dat slechts een randvoorwaarde.

Tijdens onze kennissessie nemen we twee groepen onder de loep die in meerdere onderzoeken minder goed scoren op fietsmobiliteit; jongeren vanaf 16 jaar en nieuwe Nederlanders bij wie de fietscultuur niet in de opvoeding is meegegeven.

Lees meer:

Huiskamersessie: Terugblik

Huiskamersessie: Slim verbinden


Betrokken collega's

Betrokken collega
Betrokken collega
Betrokken collega
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.