Huiskamersessie 2 juni: Slim verbinden
Geplaatst op 5 mei 2023

Huiskamersessie 2 juni: Slim verbinden

Bij Studio Verbinding geloven we dat de weg naar grotere fietsparticipatie in meer aandacht voor motivatie en gedrag ligt. Wat zijn de behoeftes van groepen mensen die nu niet fietsen en hoe kunnen we daar met de huidige infrastructuur nog beter op inspelen? Dit is één van de thema's op onze huiskamersessie op vrijdag 2 juni.
In een eerder artikel stonden we stil bij de grote groep Nederlanders die nu niet of nauwelijks fietst. We identificeerden twee groepen die in onderzoeken minder goed scoren op fietsparticipatie; jongeren vanaf 16 jaar en nieuwe Nederlanders bij wie de fietscultuur niet in de opvoeding is meegegeven.

Bij de huiskamersessie laten we zien dat het zinvol is om de 'bikeability index' (zie ons arikel in de Verkeerskunde en een eerder artikel op onze website) specifiek op de mobiliteitsbehoefte van deze groepen toe te passen. Fietsvoorzieningen, connectiviteit, topografie en bestemmingen zijn vier factoren die de fietsbaarheid in een samenspel beïnvloeden.

De eerste doelgroep waar veel winst valt te behalen voor fietsstimulering is de bevolkingsgroep van jongeren vanaf 16 jaar. Voor 70% van de 15-jarigen de fiets het belangrijkste vervoermiddel. Daarna neemt het gebruik van de fiets hard af: 60% voor 16-jarigen, 34% voor 18-jarigen en 25% voor 20-jarigen.

Zowel uit eigen onderzoek als dat van Sweco blijkt dat de verkeersveiligheid bij routes naar scholen en onderwijsinstellingen zeker te verbeteren valt. Op deze doelgroeproutes is de 'bikeability index' zeer concreet toepasbaar. Daarbij kan de beleving van jongeren specifiek worden meegewogen in het identificeren van praktische verbeterpunten.

Ook onder nieuwe Nederlanders is veel winst te behalen. Nieuwe Nederlanders komen uit verschillende landen en culturen. Binnen deze doelgroep zijn daardoor grote verschillen in mobiliteitsmotieven en de mate van uithuizigheid. Een duidelijke overeenkomst is dat er veel waarde wordt gehecht aan samen reizen. Samen fietsen kan motiverend werken, mits de infrastructuur dit faciliteert en de routes als veilig ervaren worden.

De 'bikeability index' kan de behoeften en bestemmingen voor de specifieke doelgroepen die beduidend minder fietsen verbinden met het bepalen van investeringen en (beleids)keuzes voor fietsvoorzieningen.

Lees meer:

Huiskamersessie: Terugblik

Huiskamersessie: Investeren in motiveren


Betrokken collega's

Betrokken collega
Betrokken collega
Betrokken collega
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.