Expertises

We maken de wereld een stukje mooier door bij te dragen met praktische en duurzame(re) mobiliteitsadviezen. Binnen onze dienstverlening speelt duurzaamheid altijd een rol. We houden in al onze adviezen rekening met de impact die onze keuzes hebben op de omgeving. Naast dat onze adviezen haalbaar en uitvoerbaar zijn, dragen ze bij aan een duurzamere invulling van de openbare ruimte. Hieronder lichten wij graag een aantal van onze expertises toe.

Interim consultancy

Onze specialisten zijn ervaren in het bieden van algemene ondersteuning en het geven van specialistisch advies binnen overheidsorganisaties. Het kan gaan om een capaciteitsopgave of een tijdelijke invulling voor een specifieke uitdaging binnen de organisatie.

Al onze collega's krijgen energie van het ontzorgen van een gemeente, regio of provincie door praktische verkeerskundige invulling of het maken en implementeren van nieuw beleid.
Interim consultancy
Zo heeft Michiel tijdens de fusie van Sint Anthonis tot Land van Cuijk praktische invulling geboden aan de openstaande positie van verkeerskundige. Met de aanstaande fusie was er vraag naar een medewerker om de lopende werkzaamheden tijdelijk op te pakken, zodat een soepele transitie gerealiseerd kon worden. Dankzij zijn inzet en de ondersteuning van collega's is de fusie soepel verlopen.
Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement

In al onze projecten hebben we te maken met stakeholders. Dit zijn mensen of organisaties die een belang hebben in het project waarin ze betrokken zijn en die invloed kunnen uitoefenen op het proces. Of het nu de directeur van een organisatie is, de aannemer of een inwoner wiens straat op de schop gaat - alle stemmen worden gehoord.

Stakeholdermanagement is daarom een belangrijk onderdeel van alle projecten die wij uitvoeren. Onze specialisten hebben ruime ervaring in het boven tafel krijgen van alle belangen en stellen de adviezen zodanig op dat alle belangen zijn gezien en afgewogen.
Hilde heeft tijdens het opstellen van het Euregionaal Mobiliteitsplan voor de Euregio Rijn - Waal, alle stakeholders betrokken in de stappen van het proces. Dit heeft bijgedragen om te komen tot een gewogen plan. Zij gaf regelmatig updates en onderhield nauwe contacten met de belanghebbenden. Zo zijn we gekomen tot een grensoverschrijdend mobiliteitsplan dat unaniem is aangenomen.

Beleidsontwikkeling

Onze beleidsmakers zijn zich bewust van de meerwaarde die mobiliteitsontwikkelingen bieden binnen maatschappelijke vraagstukken. Met onze kennis van planvorming, politiek en beleid stellen wij adviezen en visies op voor overheden en bedrijfsleven.

Wij hebben ervaring met ontwikkeling van laadpalenbeleid, deelmobiliteit, stadslogistiek, herziening van parkeernormen en gedragsonderzoek. Bij elk thema komt beleidsontwikkeling kijken die in verbinding staat met andere specialisaties. Dankzij ons team van onder andere verkeerskundigen, planologen, communicatieadviseurs en politicologen komen wij altijd tot passende beleidsadviezen.
Beleidsontwikkeling
Lucas ontwikkelde op basis van internationaal onderzoek een nieuwe kwantitatieve tool met data-analyse die een volledig beeld van de fietsbaarheid van een stad geeft. Dit helpt wegbeheerders om strategisch verbeteringen aan te brengen in het fietsnetwerk.
Beleidsontwikkeling

Parkeeronderzoek

Wij zijn een ervaren uitvoerder van parkeeronderzoeken in de regio Nijmegen en daarbuiten. Een parkeeronderzoek voeren wij uit wanneer er bijvoorbeeld een woningsplitsing of woningontwikkeling gerealiseerd dient te worden. Ook bij binnenstedelijke aanpassingen zijn verkeerstellingen belangrijk.

Wil je meer weten over het laten uitvoeren van een parkeeronderzoek in de regio Nijmegen of daarbuiten, of wil je een onderzoek laten uitvoeren? Vul dan dit formulier in.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.