Studio Verbinding

Wij werken aan projecten op het gebied van verkeer en mobiliteit in de breedste zin van het woord. Ons multidisciplinaire team van adviseurs verbindt aspecten in de openbare ruimte tussen verschillende vakgebieden zoals: verkeer, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Duurzame mobiliteit

Ons streven is een duurzamer, mensen gericht en toegankelijk mobiliteitssysteem. Duurzaam betekent voor ons dat elk advies dat we geven bijdraagt aan een solide en haalbare oplossing, die voor nu én in de toekomst werkt.

Verkeerskundige kennis combineren we met andere disciplines en achtergronden. Zo zorgen we voor passende, buitengewone en duurzame adviezen voor verkeerskundige- en mobiliteitsprojecten.

Wil je meer weten over de projecten die wij uitvoeren?
Lees hier meer.

Wil je meer weten over onze huiskamersessie over motiveren en slim verbinden?
Lees hier meer.
Duurzame mobiliteit
Direct een parkeeronderzoek aanvragen?klik hier


'Verbinding' staat voor een manier van verplaatsing, waarvoor mobiliteit het middel is.
Missie en visie

Missie en visie

Studio Verbinding is een adviesbureau dat zich richt op onderzoek, advies, projectmanagement, detachering en innovatie op het gebied van verkeer, mobiliteit en ruimtelijke ordening. Met een duidelijke focus op werkgeluk zorgen wij met elkaar voor het realiseren van onze doelstellingen.

Met een open blik leggen wij de verbinding vanuit duurzamere mobiliteit naar alle aspecten binnen de openbare ruimte en haar gebruikers. Daarmee zorgen we dat onze klanten op adequate en vakinhoudelijke wijze ondersteund en geadviseerd worden.