Werkvelden

We adviseren diverse organisaties op het gebied van verkeer, mobiliteit en openbare ruimte. Hieronder leggen we uit wat dat voor ons betekent.
Werkvelden

Verkeer

"Het zich bewegen of het vervoer van personen, voertuigen en goederen", is volgens de Dikke van Dale de definitie van verkeer. Maar ook "omgang in de persoonlijke of zakelijke sfeer". De mensen in ons team spelen in op beide betekenissen van het woord: de menselijke kant van mobiliteit. Daar waar woningen over het algemeen binnen 100 jaar vervangen worden, gaat onze wegenstructuur veelal enkele honderden jaren mee.

Het leveren van duurzamere adviezen zorgt voor een toekomstbestendige inpassing in de openbare ruimte en impact voor mens en klimaat op de lange termijn.
Mobiliteit is in alles wat de mens beweegt. Het komt voort uit individuele besluitvorming en persoonlijke belangen.

Mobiliteit

Mobiliteit is meer dan alleen de verplaatsing van een voetganger, fietser, automobilist of OV-gebruiker. Advies benaderen we vanuit meer dan één perspectief en belang. We durven de belangen te wegen en optimaal te adviseren zodat er duurzamere beslissingen genomen worden zonder bepaalde groepen hierdoor uit te sluiten. Zo bewegen we flexibel binnen alle bestaande kaders van mobiliteitsonderzoek.

We bouwen voort op wetenschappelijk onderzoek samen met onze recent afgestudeerde mobiliteitsdenkers. Nieuwe bevindingen verwerken we in onze benaderingen van verkeerskundige kwesties. Deelmobiliteit, Hubs, Smart Mobility, EV-mobiliteit en Stadslogistiek zijn onderwerpen waar onze adviseurs enthousiast over zijn. Innovatieve en passende adviezen voor een duurzamer en gelijkwaardiger mobiliteitssysteem uitbrengen, is waar onze meerwaarde zit.
Werkvelden
Werkvelden
Werkvelden

Openbare ruimte

Elke aanpassing die gemaakt wordt in de openbare ruimte, op basis van nieuwe inzichten of ontwikkelingen, vraagt om een aanpassing in gedrag van mensen die van die ruimte gebruik maken.

Door middel van stakeholdermanagement en gedragsverandering zorgen we ervoor dat de aanpassing ook een succes wordt. Ook het uitvoeren van gedegen onderzoek naar de -verwachte- impact van de verandering of aanpassing hoort hierbij. Tijdens het proces maken we gebruik van bijvoorbeeld 'nudging'. Als het een grotere aanpassing betreft, kunnen we bijvoorbeeld een gedragscampagne of educatieve tool inzetten. Onze mobiliteitsexperts weten hier met daadkracht en inventiviteit mee om te gaan, om zo de best mogelijke adviezen te kunnen uitbrengen.

Ook in dit werkveld komen onze expertises goed van pas. Door middel van onderzoek, analyse en beleidsadvies én onze multidisciplinaire projectteams zorgen wij voor een brede blik op de openbare ruimte met aandacht voor verkeer, mobiliteit en gedrag.