Werkvelden

We werken met organisaties aan diverse vraagstukken. Deze vraagstukken bevinden zich voornamelijk in het gebied van verkeer, mobiliteit en openbare ruimte. Je leest hier meer over onze werkvelden en wat voor soort projecten we daarbinnen uitvoeren.
Werkvelden

Verkeer

"Het zich bewegen of het vervoer van personen, voertuigen en goederen", is volgens de Dikke van Dale de definitie van verkeer. Maar ook "omgang in de persoonlijke of zakelijke sfeer". De mensen in ons team spelen in op beide betekenissen van het woord: de menselijke kant van mobiliteit. Daar waar woningen over het algemeen binnen 100 jaar vervangen worden, gaat onze wegenstructuur veelal enkele honderden jaren mee.

Het leveren van duurzamere adviezen zorgt voor een toekomstbestendige inpassing in de openbare ruimte en impact voor mens en klimaat op de lange termijn.
Mobiliteit is in alles wat de mens beweegt. Het komt voort uit individuele besluitvorming en persoonlijke belangen.

Mobiliteit

Mobiliteit is meer dan alleen de verplaatsing van een voetganger, fietser, automobilist of OV-gebruiker. Mobiliteit is in alles wat de mens beweegt. Het komt voort uit individuele besluitvorming en persoonlijke belangen.

Advies benaderen we vanuit meer dan één perspectief en belang. We durven de belangen te wegen en optimaal te adviseren zodat er duurzamere beslissingen genomen worden zonder bepaalde groepen hierdoor uit te sluiten. Daarbij bewegen we flexibel binnen alle bestaande kaders van mobiliteitsonderzoek.

Door samen te werken met recent afgestudeerde mobiliteitsdenkers ondersteunen wij bovendien wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mobiliteit, waarbij we de bevindingen in onze benaderingen van verkeerskundige kwesties verwerken. Deelmobiliteit, Hubs, Smart Mobility, EV-mobiliteit en Stadslogistiek zijn onderwerpen waar onze jonge verbinders enthousiast over zijn.

Samen met onze senior adviseurs innovatieve en passende adviezen voor een duurzamer en gelijkwaardiger mobiliteitssysteem uitbrengen, is waar de meerwaarde zit.
Werkvelden
Werkvelden
Werkvelden

Openbare ruimte

Elke aanpassing die gemaakt wordt in de openbare ruimte, op basis van nieuwe inzichten of ontwikkelingen, vraagt om een aanpassing in gedrag van mensen die van die ruimte gebruik maken.

Door middel van stakeholdermanagement en gedragsverandering zorgen we ervoor dat de aanpassing ook een succes wordt. Ook het uitvoeren van gedegen onderzoek te doen naar de -verwachte- impact van de verandering of aanpassing hoort hierbij. Tijdens het proces maken we gebruik van bijvoorbeeld 'nudging' of, wanneer het een grotere aanpassing betreft, een gedragscampagne of educatieve tool in te zetten. Onze mobiliteitsexperts weten hier met daadkracht en inventiviteit mee om te gaan, om zo de best mogelijke adviezen te kunnen verzorgen.

Ook in dit werkveld komen onze expertises goed van pas: door middel van onderzoek, analyse en beleidsadvies én onze multidisciplinaire projectteams zorgen wij voor een brede blik op de openbare ruimte; met aandacht voor verkeer, mobiliteit en gedrag.