Rob Boshouwers

Adviseur mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling

Rob is expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit, met een grote staat van dienst. Hij heeft bij diverse gemeenten en provincies in het oosten en zuiden van Nederland gewerkt. Momenteel werkt hij onder andere als projectmanager voor de provincie Utrecht. Zijn portefeuille bestaat uit de herinrichting van infrastructuur en openbaar gebied, centrumontwikkeling, woningbouwontwikkeling, mobiliteit en doorfietsroutes. Rob heeft ervaring met complexe ruimtelijke vraagstukken, met een breed scala aan betrokken partijen en soms tegengestelde belangen.

rob@studioverbinding.nl