Audit iVRI
Geplaatst op 15 juli 2020

Audit iVRI's in Helmond

Verkeer Regel Installaties (VRI's) worden steeds slimmer. Met detectiesystemen reageerden VRI's al op vraag en aanbod van verschillende verkeersgroepen, maar iVRI's sturen ook data naar de gebruikers. Door de adaptieve adviessnelheden van iVRI's op te volgen kunnen automobilisten met de juiste snelheid kruisingen benaderen om aan te komen op het moment dat het verkeerslicht op groen staan. Dit verbetert de doorstroming en reduceert wachttijden en uitstoot.
Wij werden door de gemeente Helmond gevraagd om de werking van de sinds 2017 in Helmond geplaatste iVRI's te evalueren op technische en verkeerskundige werking. Voor een waardevolle audit stelden we een checklist op met werkzaamheden die op afstand (back office) en op locatie konden worden uitgevoerd.

Met een strategische aanpak heeft ons flexibele team de afgelopen tijd de functionaliteit van de eerste 32 VRI's getest. Onze verkeerskundigen letten hierbij uiteraard op de juiste technische werking van alle apparatuur, maar namen vooral de dynamiek en interactie met de verkeersstromen in ogenschouw. Eventuele onvolkomenheden werden in de rapportage opgenomen en van gepast advies voorzien.

Wij begeleiden graag gemeenten die willen overstappen op iVRI. Door onze verkeerskundige kennis zijn wij een waardevolle partner die verkeerskundig streven van gemeenten kunnen omzetten in realiteit. Hiermee ontzorgen we zowel leveranciers als gemeentelijke opdrachtgevers.


Betrokken collega's

Betrokken collega
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.