De ideale verkeerskundige anno nu
Geplaatst op 1 januari 2021

De ideale verkeerskundige anno nu

Vasthouden aan de richtlijn of met elke wind meewaaien? Alles van een afstand bekijken of met de neus op straat? Inspraak of geen ruimte voor dialoog? Innovatief of conservatief? Waar bevindt de ideale verkeerskundige zich anno nu? Wij gingen in gesprek met opdrachtgever en verkeerskundige Jacco Sterk van gemeente Rheden.
De ideale verkeerskundige anno nu beweegt zich tussen deze uitersten. Ja, kennis van bestaande richtlijnen en data-analyse behoren bij uitstek tot de uitrusting van de verkeerskundige, maar vandaag de dag is diezelfde verkeerskundige zich er ten volste van bewust dat dit maar de helft van het verhaal vertelt.
De complexe balans in behoefte, ruimte en tijd is een onvermijdelijk onderwerp voor verkeerskundigen. Concreet: wie gebruikt welke vorm van mobiliteit waar en op welk moment? Het is een vraag die de verkeerskunde dwingt om verder te kijken dan bestaande opvattingen en om steeds meer in contact te staan met de beleidsmaker en eindgebruiker. Luisteren én geïnspireerd worden door anderen is meer dan ooit belangrijk.

Virologen, journalisten en schrijvers, een groeiend aantal politici; ze praten allen steeds vaker mee over mobiliteit, ieder vanuit hun eigen perspectief. Uit allerlei disciplines krijgt de verkeerskundige nieuwe gereedschappen aangereikt, die de oude gereedschappen in een nieuw daglicht zetten. Mobiliteit staat dus steeds meer in de belangstelling, waarbij de verkeerskundige als expert de perspectieven bij elkaar kan brengen.

Jacco: "Ik zeg het altijd zo. Wij zetten als professionals onze kennis en kunde in, om samen met bewoners en gebruikers te zoeken naar de beste oplossing. En als we in die zoektocht voldoende energie stoppen, komt het niet vaak voor dat er geen oplossing is te bedenken."

We weten allemaal dat het thuiswerken voor grote aantallen mensen afgelopen jaar 'het nieuwe normaal' is geworden. Dit betekent dat grote aantallen mensen hun eigen ingesleten mobiliteitspatronen hebben opengebroken en nu continu heroverwegen. In plaats van vijf dagen de auto of trein naar kantoor ontstaan nieuwe complexe gedragspatronen, afhankelijk van allerlei individuele factoren. Deze worden bovendien steeds bijgesteld aan de hand van nieuwe overheidsmaatregelen en daaropvolgende reacties van de werkgever.

De verkeerskundige anno nu wordt door dit alles meer dan ooit een analyticus die vragen stelt, patronen herkent en flexibel trends faciliteert. Wat voor morgen goed is, is overmorgen misschien al weer achterhaald. Zoals de 'pop-up'-store de ene na de andere winkelbehoefte faciliteert, zo dient de verkeerskundige de openbare ruimte steeds meer op zo'n manier in te richten dat het in staat is steeds veranderende behoeftes te faciliteren.

Hiermee zijn we in mobiliteitsland al verder dan je misschien zou denken, met: spitsstroken, flexibele maximumsnelheden, winterdienstregelingen, zomerdienstregelingen tot coronaregelingen. Het laat ook zien dat de verkeerskundige al mee bewoog met de veranderingen in de samenleving. Er komen nu alleen een paar extra schepjes bovenop.

Jacco: "En uiteindelijk krijgen we tevreden klanten, niet alleen als ze hun zin hebben gekregen, maar ook als ze zien hoe de afweging heeft plaatsgevonden. En van die tevreden mensen of die oplossing die er eerst niet leek te zijn, daar krijgen wij weer als verkeerskundige energie van voor de volgende uitdaging."

Over uitdagingen gesproken. Wat te denken van een busbaan die op bepaalde tijden in gebruik is als fietspad of juist andersom? Een vierbaansweg die op bepaalde momenten maar tweebaansweg is, met daarnaast een tijdelijke voetgangerspromenade? En ontstaat er door verkregen ruimte de breedste fietssnelweg waar de E-biker tot nu toe alleen maar van kon dromen? Het zijn allemaal beelden die tot voor kort als luchtfietserij zouden worden weggezet, maar waarvan sommigen onder ons al denken en soms hardop zeggen: 'Waarom ook niet? Als de vraag er is.'

Jacco: "Ik denk dat je het met me eens bent dat de verkeerskundige 2.0 begint bij 'elkaar ontmoeten'."

Inderdaad; burgerparticipatie, stakeholdermanagement en nieuwe trends aan de ene kant, richtlijnen en data-analyse aan de andere kant; de moderne verkeerskundige brengt al deze geledingen binnen de maatschappij samen door te horen, door toe te passen en in samenwerking uit te voeren.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.