De laadpaal op straat, kennis paraat?
Geplaatst op 1 september 2020

De laadpaal op straat, kennis paraat?

De elektrische auto is aan een onstuitbare opmars bezig in Nederland. Dit heeft ook effect op de openbare ruimte. Net zoals in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw benzinepompen en garages als paddenstoelen uit de grond schoten om de komst van de auto als volksvervoermiddel te faciliteren lijkt er momenteel een wildgroei gaande t.a.v. voorzieningen voor het opladen van de elektrische autoaccu's. Aankijken hoe één en ander uitpakt kan niet meer. Gemeenten zullen zo snel mogelijk aan de slag moeten met visie, beleid en uitvoering.
Gelukkig gebeurt dit ook. Zes regio's die samen heel Nederland beslaan kondigden recentelijk aan de uitrol van laadpalen samen aan te gaan pakken. Per regio gebeurt dit in samenwerking met de lokale netbeheerder(s). Zo hoeft niet elke gemeente alle specialistische kennis in huis te halen, maar kan efficiënter gewerkt worden en gebruik gemaakt worden van schaalvoordeel.

Zorg voor lokale context en mediëring
Toch kunnen tussen verschillende gemeentes nog grote verschillen optreden. Een gemeente met bovengemiddeld veel elektrische auto's maar nog zonder beleid staat voor andere uitdagingen dan een gemeente waar überhaupt nog niet veel elektrische auto's rondrijden. Ook het type bebouwing kan invloed hebben op urgentie en oplossingsrichtingen. Een dorp met veel beschikbare openbare ruimte en vrijstaande huizen met oprit hoeft waarschijnlijk minder snel aan de slag met openbare laadpalen dan een stad met veel appartementencomplexen, rijtjeshuizen en beperkte openbare ruimte.

Een regionale samenwerking behoeft dus vrijwel altijd nog aanpassing aan de lokale context. In de praktijk zijn er daarbij lokaal vaak meerdere aanbieders van laadpalen actief, die hun data onderling niet delen. Wij treden dan op als verbindende schakel tussen gemeenten en aanbieders van laadpalen. We kijken bijvoorbeeld aan welke basisvoorwaarden een aanbieder moet voldoen en welke stappen in het proces uitgevoerd kunnen worden door de aanbieder.Visie en beleid voor juiste inpassing in de omgeving
Of je nu kiest voor een strategische of vraaggestuurde aanpak, wij kunnen de werkdruk bij gemeenten flink verlichten door te assisteren in het efficiënt vormgeven van beleid, waarbij ook rekening wordt gehouden met andere kwesties, zoals besluitvorming rondom de plaatsing van deelauto's, voldoende ruimte voor voetgangers, duidelijke signalering van parkeerregels en afstand tot woningen. Andere randvoorwaarden zoals (ruimte voor) een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, plaatsing bij een parkeerplaats en voldoende afstand tot bomen worden ook door ons meegenomen.

Van het opstellen van visie en beleid tot de daadwerkelijke implementatie op straatniveau: alle mogelijkheden en overwegingen kunnen nogal overweldigend zijn. Gelukkig staan wij opgeladen klaar om deze uitdaging met je aan te gaan.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.