Gedragsonderzoek S100 Nijmegen
Geplaatst op 1 juli 2020

Gedragsonderzoek S100 Nijmegen

De S100 is een in 2013 gecreëerde westelijke randweg om het centrum van Nijmegen. De route werd mogelijk door de bouw van de nieuwe Waalbrug 'De Oversteek' en maakt deels gebruik van het bestaande wegennet. De route leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum en brengt ontlasting voor de oude Waalbrug, hetgeen de verkeersdynamiek van de stad ingrijpend heeft veranderd.
Nu de weg zes jaar bestaat heeft de Gemeente Nijmegen opdracht gegeven voor een gedragsonderzoek waarbij stimulering van de doorstroming, vergroting van comfort en beleving en het optimaliseren van routeinformatie, bekendheid en herkenbaarheid centraal staat. De hoofdvraag van het onderzoek is wat automobilisten echt beweegt. Waarom kiest men wel of niet voor de S100 en ook, waarom bereist men de S100 per auto en niet met een andere vervoersvorm?

Slim roosteren
Wij analyseerden voor dit gedragsonderzoek de potentie om bedrijven hun werktijden te laten verleggen. Binnen de gemeente Nijmegen is hiermee al eerder succes opgedaan door samenwerking met de Radboud Universiteit en de plaatselijke hogeschool. Als een significant aantal medewerkers hun werktijd een kwartier vervroegen of verlaten kan de gemiddelde snelheid op de S100-route met 20% toenemen. De focus ligt hierbij op grotere werkgevers en bedrijven die in de nabijheid van de S100 liggen. De gemeente neemt hiervoor het initiatief en faciliteert het proces. De methodiek biedt ook kansen voor verlichting van verkeersdrukte op andere routes en spreiding van reizigers binnen het openbaar vervoer.

E-bike
Wij onderzoeken in het kader van dit gedragsonderzoek ook op welke manier het gebruik van de E-bike het beste te bevorderen is. Uit generiek onderzoek blijkt dat 60% van deelnemers aan E-bike-probeer-acties zelf de auto verruilen voor de E-bike. Een gemeente-gestuurde campagne voor bedrijven, waarvan ook de werktijdenverlegging deel uitmaakt, biedt goede kansen voor de S-100-route. We constateren echter ook dat de S100-route voor fietsverkeer niet continu is en zullen ernaar streven in de toekomst deze fietsroute te optimaliseren in samenwerking met de gemeente. De methodiek biedt naast verbetering van doorstroming op de S100 brede maatschappelijke voordelen op, waaronder op het gebied van volksgezondheid en serieuze reductie van emissies.

Naast het stimuleren van de E-bike en de werkgeversaanpak wordt door andere partners binnen het project ook andere maatregelen onderzocht. Verkeersmanagement, reis- en routeinformatie en functie en herkenbaarheid van de S100 vormen de andere pijlers van het onderzoek. Het eindrapport is juni 2019 aan de Gemeente Nijmegen gepresenteerd.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.