Integraliteit en mobiliteit: Samen op weg naar succes | 14-12-2023
Geplaatst op 14 december 2023

Integraliteit en mobiliteit: Samen op weg naar succes | 14-12-2023

Als werkgelukmakelaar kom ik bij veel (mogelijke) opdrachtgevers over de vloer. Een onderwerp dat steeds weer terugkomt in onze gesprekken is het belang van samenhang (integraliteit). We weten allemaal dat alles in de openbare ruimte met elkaar verbonden is. Vooral de afgelopen jaren is het steeds belangrijker geworden om samen te werken tussen verschillende afdelingen, zodat we projecten kunnen laten slagen.
Samen kom je verder
Ik zit regelmatig aan tafel met niet alleen de mobiliteitsexperts, maar ook met professionals van de afdelingen economie, toerisme en vitaliteit en de beleidsmedewerker voor woningbouwontwikkeling. Deze ontwikkeling is een hele mooie stap vooruit. Door vanaf het begin nauw samen te werken kunnen we sneller goed onderbouwde plannen opstellen die het creëren van draagvlak vergroten.

Daarnaast vinden deze samenwerkingen niet alleen intern plaats, maar we kunnen elkaar ook steeds vaker en beter regionaal vinden. Ook op provinciaal niveau gebeurt er altijd veel en die plannen kunnen wel eens in conflict komen met de wensen van de lokale overheid. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken bij het begin van een idee, voorstel of plan."Door samen te werken, extern en intern, en rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen en inclusieve mobiliteit, kunnen we succesvolle plannen en visies maken."Wat is de invloed van tijd op de mobiliteitstrends?
Naast integraliteit is tijd een andere belangrijke factor die meespeelt. De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan supersnel en het is belangrijk om hierop vooruit te lopen. Een mobiliteitsvisie kijkt vaak tien jaar vooruit.

We moeten ons afvragen bijvoorbeeld hoe het gebruik van deelmobiliteit en (elektrische) fietsen zal veranderen, welke trends er spelen en welke blijvend zijn. Ook moeten we rekening houden met parkeervoorzieningen, het openbaar vervoer en andere transportmogelijkheden. Mobiliteit is altijd een onderdeel van deze plannen.


Hoe zorg je voor inclusieve mobiliteit?
Een ander onderwerp dat nu speelt is inclusieve mobiliteit. Hoe kunnen we mobiliteit toegankelijk maken voor iedereen? Als we bij nieuwe woningontwikkelingen uitgaan van het principe van een "10-minute city"*, moeten we ervoor zorgen dat er voldoende hubs* zijn voor mensen voor wie mobiliteit niet vanzelfsprekend is. We willen niet dat zij in een situatie van vervoersarmoede* terechtkomen.

Naast deze onderwerpen zijn er nog zo veel meer dingen die invloed hebben op omgevingsvisies, zoals demografie, ligging van de betreffende gemeente en sociaaleconomische ontwikkelingen.

Een voorbeeld uit de praktijk
Als er bijvoorbeeld aan ons gevraagd wordt om een mobiliteitsvisie op te stellen is dit niet meer een op zichzelf staand project, maar is het steeds vaker een onderdeel van een bredere omgevingsvisie.

Zo hebben wij ooit voor de gemeente Rhenen een mobiliteitsagenda opgesteld om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren. De agenda is integraal gekoppeld aan de omgevingsvisie. Deze is opgesteld in samenwerking met medewerkers van eerdergenoemde afdelingen, inwoners, ondernemers, omliggende gemeenten, de regio Foodvalley en de provincie.

Rhenen is uniek door haar geografische ligging. Daarom is het belangrijk dat ze samenwerkt met omliggende gemeenten en provincies om uitdagingen aan te pakken die verder gaan dan de gemeentegrenzen. De 'Mobiliteitsagenda 2022' is het startpunt voor Rhenen om binnen de gemeente én samen met partners actief te gaan werken aan Duurzame Mobiliteit en Parkeerbeleid, OV en Knooppuntontwikkeling, Fiets en (regionale) fietsverbindingen en Logistiek.


Wat kunnen wij voor jou betekenen??
Gelukkig hebben wij als team genoeg kennis en ervaring om jou te helpen. Ons team bestaat uit adviseurs met verschillende achtergronden, waardoor we integraliteit, veranderkracht en verkeerskunde kunnen bieden bij het opstellen van visies, agenda's en plannen op het gebied van – integrale – mobiliteit.

Dus… de kracht van integraliteit en mobiliteit is duidelijk. Door samen te werken, extern en intern, en rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen en inclusieve mobiliteit, kunnen we succesvolle plannen en visies maken. Laat ons team van experts jou helpen op weg naar een betere mobiliteit en een bloeiende toekomst. Samen kunnen we deze uitdagingen overwinnen en de weg naar succes bewandelen.


Begrippen
10 minute city: een ruimtelijk ordeningsconcept waarin dagelijkse voorzieningen binnen 10 minuten lopen of fietsen vanuit huis te bereiken zijn.

Hubs: een locatie waar meer mobiliteiten samenkomen. Je kunt je auto parkeren en bijvoorbeeld overschakelen naar een stad of een elektrische fiets om te voltooien naar je bestemming.

Vervoersarmoede: door gebrek aan vervoersmogelijkheden niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor je deelname aan maatschappelijke en economische activiteiten belemmerd wordt.


Betrokken collega's

Betrokken collega
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.