Kwaliteitssprong fietsparkeren
Geplaatst op 1 juni 2021

Kwaliteitssprong fietsparkeren

Een fietsenstalling kan een fietsnetwerk of herontwikkeling maken, maar ook breken. Wat is het belang voor de fietser, en waarom zou een gemeente of ontwikkelaar hiermee aan de slag moeten? Maar ook: hoe dan? In het voorjaarsnummer van Vexpansie (een uitgave van Vexpan) legden we uit waarom een kwaliteitsspong wenselijk is en hoe dit bereikt kan worden. Lees het hele artikel in Vexpansie of onderstaande beknopte samenvatting.
De e-bike is aan het verworden tot de standaardfiets in Nederland. Dit maakt fietsdiefstal aantrekkelijk, want de gemiddelde e-bike heeft al snel een marktwaarde van 900 euro. De e-bike is daarnaast gevoeliger voor schade dan de conventionele fiets. Boordcomputers zitten al snel in de weg en ook het zware gewicht van de e-bike kan bij het parkeren problemen geven of zelfs tot schade leiden. Naast deze tekortkomingen doet de huidige fietsenstalling geen recht aan de hernieuwde rol van de fiets als statussymbool en lifestyle-item. Wat is de echte waarde van een snelfietspad zonder passende stallingsplek aan begin en einde van de rit?

Nut
Naast een groter gebruikersgemak heeft een kwaliteitssprong ook waarde voor faciliterende partijen. Een nieuwe ontwikkeling met de juiste doordachte fietsparkeervoorziening kan de benodigde parkeernorm voor auto's behoorlijk verlagen, hetgeen aanzienlijke kostenbesparingen kan brengen. Binnenstadmanagers en ondernemers(verenigingen) kunnen ook goede zaken doen. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de economische waarde van de fietsende klant minstens zo groot is als dat van de automobilist. De fietsende klant heeft echter aanzienlijk minder parkeerruimte nodig, hetgeen de infrakosten per klant behoorlijk verminderd. En dan hebben we het nog niet eens over de meerwaarde voor de klimaatdoelen.
Kwaliteitssprong fietsparkerenKwaliteitssprong fietsparkeren
Zo liever niet
Een binnenstad met volle fietsrekken en een lege bewaakte fietsenstalling, alleen omdat die niet goed vindbaar is. Een nieuw appartementencomplex met kleine kelderbergingen achter zware deuren en zonder stroom, met geparkeerde fietsen van bewoners die de stoep blokkeren. Diefstal van de e-bike op het werk omdat de stalling niet is afgeschermd tegen derden of schade aan de boordcomputer op het stuur omdat de rekken simpelweg te dicht tegen elkaar zijn ontworpen. Het zijn maar een paar voorbeelden. Kleine verbeteringen vooraf kunnen veel ongemak besparen.

Hoe dan?
Allereerst dient het belang van goede fietsenstallingen door alle partijen gewaardeerd te worden. Bij herontwikkeling moet aan de voorkant al rekening worden gehouden met fietsparkeren in plaats van verderop in het ontwikkelingsproces. Om tot gebruiksvriendelijke oplossingen te komen zou de fietsenstalling minstens op hetzelfde kwaliteitsniveau moeten zitten als de autoparkeergarage. Daarbij moet de parkeervoorziening aansluiten bij de parkeerwens. Dit kan per plek en per tijdstip heel verschillend zijn. Een verkeerskundig kloppende voorziening heeft oog voor gedrag, ruimtelijke inpassingen en andere belangen. Alleen dan wordt de fiets voor steeds meer bestemmingen een volwaardige vervanger voor de auto.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.