Mobiliteit in Nederland in 2035: hoe ziet de toekomst eruit? | 18-04-2024
Geplaatst op 18 april 2024

Mobiliteit in Nederland in 2035: hoe ziet de toekomst eruit? | 18-04-2024

Vandaag nemen we een kijkje in de toekomst van mobiliteit. Want hoe ziet onze leefomgeving er in 2035 uit? Heeft niemand meer een eigen auto? Is de trein vervoersmiddel nummer 1? De toekomst voorspellen kunnen we niet, met elkaar discussiëren over hoe wij mobiliteit zien kunnen we wel heel goed.

Collega Lot ging met Nick en Ferry in gesprek over hoe zij mobiliteit in de toekomst zien. Nick en Ferry hebben een verschillende achtergrond. Nick groeide op in een klein dorp en Ferry juist midden in een grote stad. Betekent dit dat zij ook anders kijken naar de rol van mobiliteit in de toekomst?
"Hoe denk jij dat mobiliteit er in 2035 uit gaat zien?"

Ferry
: We zien nu dat steeds meer steden autoluw worden. Ik hoop dat we autoluw in de toekomst kunnen veranderen naar autovrij. Ik ben namelijk van mening dat de stad gewoon weer van de mensen moet worden en dat we gaan denken in bereikbaarheid en niet in mobiliteit. Dus: hoe maken we alles bereikbaar zonder daar de auto voor te moeten gebruiken? En niet: hoe kom je zo snel mogelijk van A naar B? We moeten hierbij denken aan een netwerk van de fietser, de voetganger en het openbaar vervoer, zodat alles makkelijk te bereiken is.

Nick: Ik ben het eens met wat Ferry zegt over het autogebruik in de stad. Ik denk dat autobezit en autogebruik in steden heel erg beperkt kan worden, maar dat de auto in rurale gebieden nog altijd het belangrijkste vervoersmiddel blijft. Of het altijd een privéauto is dat laat ik in het midden. Misschien worden deelauto's in de toekomst wel breder geaccepteerd. Maar als je het mij vraagt dan blijft de auto in de basis wel het belangrijkste vervoersmiddel in deze gebieden.

"Hoe kijken jullie naar het hebben van een privéauto?"

Ferry
: Ik denk dat er een soort kloof ontstaat in het waarderen van het hebben van een eigen auto. Als ik naar de generatie voor mij kijk hechten zij veel waarde aan een eigen auto, maar mijn generatie maakt het minder uit lijkt het. Wij kunnen deze lenen en zelfs huren.

Nick: Inderdaad. Als je kijkt naar hoeveel waarde men hecht aan het hebben van een eigen auto, hechten jongeren er over het algemeen minder waarde aan dan vroeger. Maar dit is ook heel erg afhankelijk van je achtergrond, waar je vandaan komt en waar je woont.

Als ik kijk in mijn eigen omgeving hebben de meeste mensen om mij heen een eigen auto. Als ik ergens zeg dat ik geen auto heb zijn mensen altijd verbaasd. Dus aan de ene kant klopt het wel dat mensen er minder waarde aan hechten, maar ik denk wel dat het grootste deel nog altijd veel waarde hecht aan het hebben van een eigen auto. Ik krijg regelmatig verbaasd de vraag: "Doe je dan alles met het ov?". Dat is toch iets wat me heel vaak opvalt.

"Hoe denk jij dat je in 2035 naar je werk reist?"

Ferry: Als ik in Utrecht woon hebben wij waarschijnlijk een bakfiets. Dat is dan de makkelijkste manier om in de stad te bewegen. Utrecht heeft een netwerk van fietsstraten en brede fietspaden Dus voor binnenstedelijke mobiliteit in Utrecht is de bakfiets het handigst. Ik breng daarmee mijn kinderen naar school.

Als ik daarna zelf naar mijn werk ga pak ik de deelauto die vlak bij de bakfietsplek van de school staat. Als die tegen die tijd zelf rijdt ga ik op de achterbank werken en anders rij ik zelf. Dan zet ik de auto neer op de P+R inde gemeente waar ik werk. Vanaf hier kijk ik of dat op loopafstand van mijn werk is. Zo niet, dan kijk ik wat beschikbaar is voor dat laatste stukje.

Op de terugweg kijk ik wat mogelijk is. Is er een deelauto beschikbaar of neem ik het openbaar vervoer? Als mijn vrouw inmiddels de kinderen en de bakfiets heeft opgehaald ga ik meteen naar huis. Eenmaal thuis ga ik 's avonds met de fiets naar de sportvereniging. Dat is hoe mijn dag eruitziet in 2035.

Nick: Ik denk dat ik niet meer in een stad woon, maar in een dorp met mijn vrouw en kinderen. Mijn kinderen breng ik 's ochtends met de fiets naar school. Daarna fiets ik zelf door naar het station om de trein te pakken naar mijn werk. Om vanaf het station naar mijn werk te komen ga ik te voet of pak ik de deelfiets. Dit is natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden die het station biedt. Aan het einde van de dag ga ik op dezelfde manier terug. Als mijn kinderen of ik nog moeten sporten fiets ik in de avond naar de sportclub.

"En als jullie nu echt antwoord moeten geven op de vraag: Hoe ziet mobiliteit er in de toekomst uit?''

Ferry: Ik denk dat mobiliteit in de rurale gebieden weinig gaat veranderen ten opzichte van hoe het er nu aan toe gaat. Ik zit wel in dubio over wat er in de steden gaat gebeuren. Naar mijn idee zijn er voor de steden twee opties. Of:
  1. Het aantal reizigerskilometers stijgt want de snelheid wordt vergroot (sneller van A naar B);
  2. Het aantal reizigerskilometers daalt door Transit Oriented Development (meer voorzieningen op dezelfde locatie).
Ik neig zelf het meeste naar TOD, omdat je dat nu ook al ziet op veel plekken in Utrecht, Amsterdam en Eindhoven.

Nick: Ik vind het lastig om de toekomst van mobiliteit en de rol van de auto hierin echt te voorspellen. Aan de ene kant ben ik geneigd om te zeggen dat het aantal kilometers toeneemt, juist omdat je binnen dezelfde tijd verder kunt komen. Dan heeft men het er eerder voor over om verder weg van het werk te gaan wonen. Men gaat dan wonen in een ruraal gebied en werken in de stad, dit betekent dat de reiskilometers toenemen. Aan de andere kant zie je dat mensen nog steeds veel thuiswerken. Ik denk dat in bepaalde sectoren het hybride werken blijvend wordt, waardoor je minder dagen reist.

Een tijd geleden hebben we op LinkedIn gevraagd hoe onze volgers de toekomst van mobiliteit zien. De meerderheid van de stemmen (56%) denkt dat het aantal reizigerskilometers gaat dalen. Wat de uitkomst daadwerkelijk is weten we pas over een aantal jaar.

Kortom, onze collega's zijn niet helemaal eensgezind over de toekomst van mobiliteit. Gelukkig maar, een verschillende kijk houdt ons scherp en zorgt ervoor dat we elkaar kritische vragen kunnen stellen. En net zoals onze adviseurs is elk gebied anders, de rol van mobiliteit in het gebied ook, zowel nu als in de toekomst.


Betrokken collega's

Betrokken collega
Betrokken collega
Betrokken collega
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.