Mobiliteitsagenda Rhenen
Geplaatst op 13 september 2022

Mobiliteitsagenda Rhenen

De gemeente Rhenen is uniek door haar geografische ligging. Het is daarom belangrijk dat de gemeente, veel meer dan andere gemeenten van vergelijkbare grootte, de samenwerking met omliggende gemeenten en provincies zoekt om uitdagingen aan te pakken die verder reiken dan de gemeentegrenzen. Ter bevordering van de verkeersveiligheid, het behoud van bereikbaarheid en de verbetering van de leefbaarheid maakten wij een mobiliteitsagenda. Ook zijn onze adviseurs op langere termijn actief voor de gemeente.
In Rhenen kruist een belangrijke regionale noord-zuidverbinding een eveneens belangrijke oost-westverbinding binnen de bebouwde kom. Deze kruising zorgt door beperkte ruimte en een hoogteverschil voor een aanzienlijk knelpunt. Door de specifieke locatie binnen de bebouwde kom spelen op een klein oppervlak uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Daarbij ligt station Rhenen direct naast dit knelpunt, met een toekomstige grotere rol voor het openbaar vervoer in het kader van de mobiliteitstransitie.

De uitdaging voor Rhenen is des te groter door ontwikkelingen in de omgeving. De verstedelijking van Veenendaal, Ede en Wageningen gaat met een woningbouwopgave van 275.500 nieuwe woningen in de nabije toekomst onverminderd door. Daarnaast is er de doorlopende groei van bedrijfsactiviteiten in de Foodvalley-Zuid in de aangrenzende Betuwe. Iets verder naar het oosten ligt de eveneens groeiende Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Deze ontwikkelingen maken dat we voorspellen dat de noord-zuid-as de komende decennia nog drukker zal worden dan nu al het geval is. Ook op de oostwaartse corridor naar Wageningen zal de verkeersdruk toenemen.
Mobiliteitsagenda RhenenMobiliteitsagenda Rhenen
Adviseur Lucas Bijl: "Deze groei zal niet alleen met het wegverkeer en het oplossen van het knelpunt in de bebouwde kom bij de Rijnbrug kunnen worden opgevangen. Om te voorkomen dat Rhenen de lasten draagt van de 'groei van de buren' is het belangrijk om samen met regionale partners slim in infrastructuur voor fiets en openbaar vervoer te investeren. Het zogenaamde 'Binnenveld' tussen Rhenen, Veenendaal en Wageningen, onderdeel van Natura2000, biedt veel kansen voor de fiets en verdere natuurontwikkeling. Ook kan de Veenendaallijn intensiever gebruikt worden als er actief aan hubontwikkeling gedaan wordt."
De door Studio Verbinding geschreven 'Mobiliteitsagenda 2022' is voor Rhenen het startpunt om binnen de gemeente én samen met partners actief te gaan werken aan de thema's Duurzame Mobiliteit en Parkeerbeleid, OV en Knooppuntontwikkeling, Fiets en (regionale) fietsverbindingen en Logistiek.

De manier waarop dit zal gaan gebeuren hangt af van de drie concept omgevingsvisies die na een traject van participatie onder bewoners en gemeentemedewerkers zijn opgesteld. Bij elke conceptvisie worden subtiel andere keuzes gemaakt voor mobiliteit. De grote lijn is dat er in de toekomst meer plek is voor fiets en voetgangers. Echter, er zullen duidelijke keuzes moeten worden gemaakt t.a.v. de wenselijkheid van autoverkeer.
Mobiliteitsagenda RhenenMobiliteitsagenda Rhenen
Lucas Bijl voert namens Studio Verbinding verschillende interim verkeerskundige werkzaamheden uit voor gemeente Rhenen. Hij helpt met het scherper stellen van de ambities en gaat energiek het gesprek aan met verschillende stakeholders. Lucas is benaderbaar, bereikbaar en aanspreekbaar. Hij zoekt dan ook graag de dialoog en maakt namens de gemeente verbinding met iedereen die zich maar betrokken voelt.

Franklin Wijga, interim-manager Fysiek domein van gemeente Rhenen: "De input van Studio Verbinding helpt ons om een beter overzicht te krijgen van alle factoren die de mobiliteit in onze gemeente beïnvloeden. Lucas en zijn collega's schetsen duidelijk de implicaties voor mobiliteit en de beleidskeuzes die wij als gemeente zullen moeten maken na het kiezen van de gewenste visie. De fysieke aanwezigheid van Lucas helpt ons bovendien om de samenwerking met burgers, bedrijven, provincies en omliggende gemeenten te verdiepen."Betrokken collega's

Betrokken collega
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.