Nationaal Verkeerskunde Congres: Duurzame mobiliteit op bedrijventerreinen
Geplaatst op 24 oktober 2022

Nationaal Verkeerskunde Congres: Duurzame mobiliteit op bedrijventerreinen

Op 3 november a.s. vindt in Groningen het Nationaal Verkeerskunde Congres (NVC) plaats. Michiel Brouwer en Dennis van Egmond verzorgen een presentatie over duurzame mobiliteit op bedrijventerreinen. Waarom is het belangrijk om ook hier duurzame vervoersvormen zoals fietsen en wandelen te stimuleren? En hoe zorg je ervoor dat aanpassingen in de inrichting niet nadelig uitpakken voor de algemene bereikbaarheid? Kom naar de kennissessie Duurzaamheid vanaf 15.30!
Nationaal Verkeerskunde Congres: Duurzame mobiliteit op bedrijventerreinenNationaal Verkeerskunde Congres: Duurzame mobiliteit op bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen in Nederland laten met de huidige inrichting kansen liggen om duurzame mobiliteit te stimuleren. Daarnaast voldoen huidige ontwerpen niet aan de veranderende mobiliteitsvraag van gebruikers. Hierdoor kan de verkeersveiligheid in het geding kan komen.

De huidige richtlijnen werden ontwikkeld vanuit een economisch oogpunt. Ze optimaliseren de bereikbaarheid van vrachtwagens en personenauto's, maar houden weinig rekening met andere modaliteiten. We presenteren een sessie waarbij we in gaan op de inrichting van bedrijventerreinen in relatie tot duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Dit doen we op basis van onze opgedane ervaringen met projecten op bedrijventerreinen, zoals de Schoenaker in Beuningen en de Edisonstraat in Wijchen.

Daarnaast doen we momenteel een onderzoek met een focus op verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit onderzoek biedt een overzicht van de effecten van de huidige veelvoorkomende inrichtingskenmerken van bedrijventerreinen, de randvoorwaarden voor bevordering van duurzame mobiliteit en geeft handvatten voor het categoriseren van bedrijventerreinen op basis van locatie en inrichtingskenmerken, met een focus op het stimuleren van de vervoersvormen: fiets, voetganger en openbaar vervoer.

We zullen in de sessie pleiten voor een herziening van de categorisering van bedrijventerreinen, waarbij we per herziene categorie maatregelen voorstellen die wegbeheerders kunnen helpen om middelen optimaal in te zetten. We stellen voor om verbeteringen door te voeren ter bevordering van de kansen voor duurzame modaliteiten. De randvoorwaarde hierbij is dat aanpassingen van de inrichting niet nadelig mogen uitpakken voor de algemene bereikbaarheid. In de sessie is ruimte voor gestuurde discussie over de voorgestelde categorisering. Dit alles onder het motto 'het ene bedrijventerrein is het andere niet'.

Programma Nationaal Verkeerskunde Congres in Groningen 3 november 2022; wij maken deel uit van de kennissessie duurzaamheid vanaf 15.30 uur.


Betrokken collega's

Betrokken collega
Betrokken collega
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.