Stap-voor-stap richting voetgangersbeleid
Geplaatst op 1 oktober 2020

Stap-voor-stap richting voetgangersbeleid

Ondanks het groeiende belang van de voetganger in mobiliteit, als modaliteit op zichzelf en als onderdeel in ketenreizen komt voetgangersbeleid niet of nauwelijks terug in de verschillende overheidsambities, -visies of -beleid.
Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat in 2019 ongeveer 21.000 voetgangers op de spoedeisende hulp terecht zijn gekomen na een eenzijdig voetgangersongeval. Dit zijn dus voetgangers die letterlijk struikelen over de openbare ruimte. Normaal gesproken zijn dit 'onzichtbare' verkeersslachtoffers; aangezien bij deze ongevallen geen bewegende motorvoertuigen zijn betrokken worden deze ongevallen niet geregistreerd als 'verkeersongeval'. Volgens de officiële cijfers vallen er daarom jaarlijks 'slechts' 3200 verkeersgewonden onder voetgangers. Het grote aantal eenzijdige voetgangersongevallen is een indicatie dat de kwaliteit van de ruimte minstens net zo belangrijk is als de hoeveelheid ruimte die wordt geboden.

Principes voor actief beleid
Naast dat de voetganger een plek nodigt heeft om te lopen en deze ook veilig moet zijn (ook rekening houdend met eenzijdige ongevallen) , zijn er nog talrijke andere factoren die bijdragen aan de 'loopkwaliteit'. Een looproute of -netwerk is idealiter nuttig (er zijn bestemmingen langs de route), handig (bestemmingen zijn lopend beter/sneller bereikbaar dan met andere modaliteiten), inclusief (aandacht voor bijvoorbeeld rolstoel- en visuele toegankelijkheid), comfortabel (biedt oplossingen voor weersomstandigheden, vermoeidheid en drukte) en plezierig (bijvoorbeeld door aanwezigheid straatkunst, vermaak of andere voorzieningen). Lopen zal pas echt gestimuleerd worden wanneer al deze factoren actief worden meegenomen in beleid.
Stap-voor-stap richting voetgangersbeleidStap-voor-stap richting voetgangersbeleid
City Deal als stok achter de deur
Tijdens het Nationaal Voetgangerscongres in Leeuwarden is op 8 oktober 2020 gestart met de 'City Deal Ruimte voor Lopen'. Met dit samenwerkingsverband committeren gemeenten, rijksoverheid en maatschappelijke partijen zich om de komende 4 jaar te gaan experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving. De City Deal kan op deze manier werken als een 'stok achter de deur' voor nieuw voetgangersbeleid.

Onze aanpak
Wij experimenteren momenteel bij enkele projecten met de integratie van loopbeleid, waarbij we koppelingen maken met andere actuele kennisvelden binnen de mobiliteit waar de modaliteit 'lopen' en de voetganger sterk mee samenhangen, zoals bijvoorbeeld mobiliteitshubs, logistieke hubs en de herontwikkeling van een stadscentrum, winkelgebied of station. Hierbij integreren we diverse internationale principes en indicatoren zoals deze ontwikkeld werden door het Institute for Transportation and Development Policy.

Wij gaan graag met je in gesprek hoe wij je kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het voetgangersbeleid, of dit nu onderdeel is van een project of een langetermijnvisie.Betrokken collega's

Betrokken collega
Betrokken collega
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.