Studio Verbinding en DTNP zoeken nieuwe wegen naar welzijn | 19-07-2023
Geplaatst op 19 juli 2023

Studio Verbinding en DTNP zoeken nieuwe wegen naar welzijn | 19-07-2023

DTNP en Studio Verbinding gaan samen onderzoeken hoe de mobiliteitstransitie in landelijk gebied eruit kan komen te zien. Het projectvoorstel dat zij samen instuurden is een van de vijftien geselecteerde projecten voor de Open Oproep Wegen naar Welzijn van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Gemeente Maashorst, waar DTNP recent samen met de gemeente de omgevingsvisie voor maakte, is de casus voor dit ontwerpend onderzoek.
Realistisch toekomstperspectief
Adviseur Michiel Brouwer (Studio Verbinding): "Het mobiliteitssysteem van het auto-afhankelijke buitengebied verdient meer aandacht. Het is cruciaal dat we ook in deze gebieden een succesvolle mobiliteitstransitie bewerkstelligen. Dat betekent dat er nieuwe ideeën nodig zijn om ook de inwoners van deze gebieden een voldoende niveau van bereikbaarheid te kunnen bieden. Zo is de (privé)auto geen duurzaam antwoord en die is bovendien ook niet voor iedereen beschikbaar. De hoeveelheid ruimte die de auto inneemt zou bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden om radicaal te vergroenen. We kunnen in deze opdracht vrijuit denken, maar willen tegelijkertijd een realistisch toekomstperspectief schetsen. Nadenken over zulke grote veranderingen is geen gemakkelijke opgave, maar wel eentje waar we enorm veel energie uit halen."

Fundamenteel nieuwe denk- en oplossingsrichtingen
De open oproep is gericht op de mobiliteitstransitie waar Nederland voor staat. Hoe kan deze zo worden aangepakt dat mobiliteit wordt ingezet als middel om de kwaliteit van leven van iedereen te verbeteren? Het doel is om tot fundamenteel nieuwe denk- en oplossingsrichtingen te komen. Studio Verbinding gaat samen met DTNP onderzoeken hoe de wereld eruit kan zien als de privéauto vervangen wordt door andere vervoersmiddelen. De resultaten van dit onderzoek kunnen, door ook te laten zien wat een dergelijke verandering op kan leveren voor de leefkwaliteit, de discussie verder brengen.
Studio Verbinding en DTNP zoeken nieuwe wegen naar welzijn | 19-07-2023Studio Verbinding en DTNP zoeken nieuwe wegen naar welzijn | 19-07-2023
Mobiliteitstransitie
Adviseur Daan Veenstra (DTNP): "In ons werk kijken we geregeld naar duurzame en vernieuwende vormen van bereikbaarheid, bijvoorbeeld om de leefkwaliteit van dorpen te verbeteren. Het blijkt lastig om de fundamentele discussie over de mobiliteitstransitie te voeren als het dagelijks leven daardoor direct ingrijpend dreigt te veranderen. Een term als 'autoluw' roept, zeker in kleinstedelijk en landelijk gebied, vaak direct weerstand op. Nadenken over de mobiliteitstransitie is bovendien op dit moment vooral een hoogstedelijk feestje. Er is nog te weinig inzicht in hoe deze transitie er in landelijk gebied uit kan zien en wat deze omslag voor kansen met zich mee kan brengen. Met deze opdracht krijgen we samen met de mobiliteitsexperts van Studio Verbinding de kans om dat uit te zoeken."


Betrokken collega's

Betrokken collega
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.