Terugblik Nationaal Verkeerskunde Congres 2022
Geplaatst op 21 november 2022

Terugblik Nationaal Verkeerskunde Congres 2022

Op 3 november 2022 vond in Groningen het Nationaal Verkeerskunde Congres plaats. In de kennissessie duurzame mobiliteit verzorgden Michiel Brouwer en Dennis van Egmond een presentatie over verduurzaming van bedrijventerreinen. Naar aanleiding van de aankondiging in het congresprogramma en op onze website namen geïnteresseerden kennis van de sessie van Michiel en Dennis. Hieronder een samenvatting van de presentatie.
Michiel en Dennis begonnen hun presentatie met het feit dat maar liefst 30% van de Nederlandse beroepsbevolking op bedrijventerreinen werkt. Vervolgens stonden ze stil bij de ontwikkeling dat de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein juist afneemt. Ook zorgt klimaatverandering voor (meer) problemen op het gebied van hitte- en wateroverlast door de versteende inrichting. Een greep uit nieuwsartikelen in de media illustreerde de 'call to action' van Michiel en Dennis, vanuit zowel het perspectief van verkeersveiligheid als dat van klimaatverandering.

Vervolgens haalden de heren een recent rapport aan van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hierin wordt onder andere wordt geconcludeerd dat de randen van steden vaak niet goed bereikbaar zijn met de fiets of openbaar vervoer. Laat dit nu ook de locatie zijn van veel bedrijventerreinen!
Terugblik Nationaal Verkeerskunde Congres 2022Terugblik Nationaal Verkeerskunde Congres 2022
Veel medewerkers zijn aangewezen op de auto om op het werk bij het bedrijventerrein te komen. Dit werkt mobiliteitsarmoede in de hand. Mobiliteitsarmoede is het niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor deelname aan maatschappelijke activiteiten belemmerd wordt. Al met al genoeg redenen om bewust aan de slag te gaan met fiets en voetgangersvoorzieningen op bedrijventerreinen.

Drie belangrijke componenten uit de CROW-richtlijnen voor fietsvoorzieningen zijn op lokaal niveau voor zowel fiets- als voetgangersvoorzieningen van belang, betoogden Michiel en Dennis. Dit zijn aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort. De fietser en zeker de voetganger hechten veel meer waarde aan de verblijfskwaliteit dan de automobilist vanwege de lagere snelheid. Het is belangrijk om deze doelgroepen goed te kennen. Ook is het van belang om stil te staan bij de groeiende behoefte aan 'de lunchwandeling'. Mensen worden door de inrichting van het bedrijventerrein vaak gedwongen te wandelen op de rijbaan, waar vaak nog altijd een snelheidslimiet van 50 km/u geldt.

Voor een oplossingsgerichte benadering van de problematiek behandelden Michiel en Dennis een voorbeeldcasus in de gemeente Wijchen. Op het bedrijventerrein Edisonstraat is er sprake van gemengde functies (o.a. wonen, detailhandel en industrie) in een beperkte openbare ruimte. Er is hier door Studio Verbinding een parkeeronderzoek en een locatieschouw uitgevoerd. Ook is een enquête afgenomen onder gebruikers.

Van de ondervraagde fietsers en voetgangers ervaart maar liefst 72% de weg als onveilig. Te hard rijden en het ontbreken van fiets- en voetgangersvoorzieningen werd het vaakst als reden genoemd.

Uit het onderzoek kwamen een aantal mogelijkheden naar voren om de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein te verbeteren binnen de bestaande inrichting en met beperkte financiële middelen. Aanvullend hierop bleek het mogelijk om het parkeeraanbod aan één zijde van de weg te concentreren. Zo werd er ruimte gemaakt voor een trottoir en groenvoorzieningen aan de andere.
Terugblik Nationaal Verkeerskunde Congres 2022Terugblik Nationaal Verkeerskunde Congres 2022
Michiel en Dennis sloten de sessie af met een stelling. Om een grotere verkeersveiligheid te op bedrijventerreinen te realiseren dient de snelheidslimiet op alle bedrijfsterreinen terug te worden gebracht naar 30 km/u. De meeste aanwezigen reageerden positief op deze stelling. Ook werd de kanttekening geplaatst dat er uitzonderingen mogelijk zouden moeten zijn; 'het ene bedrijfsterrein is immers de andere niet'. Zo zou voor grootschalige logistieke parken waar vrijliggende fiets- en voetgangersvoorzieningen wél aanwezig zijn een uitzondering gemaakt kunnen worden.

Wil je als wegbeheerder werk maken van een grotere verkeersveiligheid en verduurzaming op bedrijventerreinen? Bij Studio Verbinding voorzien we je graag van passend advies!Betrokken collega's

Betrokken collega
Betrokken collega
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.