Veiligere en duurzamere mobiliteit op het bedrijventerrein
Geplaatst op 1 augustus 2021

Veiligere en duurzamere mobiliteit op het bedrijventerrein

Breed opgezette wegen, overzichtelijke kruispunten en ruime bochtstralen; het is de standaardinrichting voor het bedrijventerrein, gemaakt voor (zwaar) vrachtverkeer. In de afgelopen decennia is de dynamiek van het bedrijventerrein echter veranderd. Personeel komt al lang niet meer alleen met de auto. Kantoren, bouwmarkten en andere outlets zijn daarbij steeds vaker onderdeel van het bedrijventerrein, wat maakt dat een groeiende groep fietsers en voetgangers zich een weg baant tussen de bedrijven.
Toch zijn er op bedrijventerrein nauwelijks voorzieningen voor fietsers en voetgangers te vinden. Als ze al zijn aangelegd, dan zijn ze meestal van matige kwaliteit of hebben ze een abrupt begin en einde. En dat terwijl een aanzienlijk deel van de soms wel duizenden werknemers en klanten fietsend, lopend of met het openbaar vervoer reist. Daarnaast is er ook tijdens de lunchpauzes bij veel werknemers een nadrukkelijke behoefte aan loopruimte.

Bij bedrijven is er steeds vaker aandacht voor de mentale en fysieke gesteldheid van die werknemers. Lopend vergaderen, staand werken, gezonde opties in de kantine: Het zijn allemaal voorbeelden van initiatieven die onderdeel zijn van 'het nieuwe werken'. Het stimuleren van gezonde vormen van mobiliteit voor woon-werkverkeer sluit hier naadloos bij aan, maar het is juist de infrastructuur direct rond de bedrijven die tekort steekt.

Door een gebrek aan (aparte) infrastructuur ontstaan er onveilige en onprettige verkeerssituaties. Voetgangers die van of naar de bushalte lopen of een lunchwandeling maken, zijn vaak genoodzaakt om honderden meters over de weg of door de berm te lopen. Fietsers moeten de weg delen met snel rijdend en zwaar verkeer, waardoor ze met name in bochten al snel in de verdrukking komen. Op kruisingsvlakken zorgen de snelheids- en massaverschillen voor nog meer risico's.
Veiligere en duurzamere mobiliteit op het bedrijventerreinVeiligere en duurzamere mobiliteit op het bedrijventerrein
Toch zijn er voldoende mogelijkheden om de inrichting voor fietsers en voetgangers te verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid voor vrachtwagens. Wij werken momenteel aan een project op bedrijventerrein Schoenaker in Beuningen om de veiligheid te vergroten en het gebruik van duurzame mobiliteit te bevorderen.

Door inzet van visuele- en gedragsmaatregelen zijn fysieke snelheidsremmende maatregelen lang niet altijd noodzakelijk. Daarnaast biedt de ruime opzet van bedrijventerreinen mogelijkheden voor aanvullende (vrijliggende) voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Zo kan de veiligheid en aantrekkelijkheid voor lopen en fietsen verbeterd worden.

Heb je als gemeente of beheerder behoefte aan een scan van een bedrijventerrein? Wij voeren graag een onafhankelijke audit uit, met aanbevelingen voor verbeteringen.


Betrokken collega's

Betrokken collega
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.
Opdrachtgevers van Studio Verbinding B.V.